ABOUT
CONTRIBUTIONS
TEAM
CONTACT
STORIES
IN PICTURES
RURAL COMMENTARY
IN FILM
EVENTS

The TRIP Team

Storytellers (in order of publishing)

Prajwal Bhat

Indranil Sarkar

Rahul Menon

Ankit Singh

Karthik Rajagopal

Anirban Paul

Bhuma Meghana

Nayan Anand

Pritukirti Pratyush

Aaryan Tandon

Shivani Singh

Anogh Acharya

Gargi Pandey

Copy Editors

Rounak Bose

Anirban Paul

Karthik Rajagopal

Shwetanshu Singh

Prajwal Bhat

Pallabi Roy

Photo Editors

Manas Mishra

Medha Jha

Publicity

Alaka Padinjatel Shaji

Padma Chelikani

Bhuma Meghana

Nishmitha Biliya

Deeksha Bhat

Lochan Khullar

Craig D’Souza

Public Relations

Rakshan Kalmady

Shalini Raman

Samir Kothari

Shreya Job

Sharanam Shetty

Videography

Rahul Menon K

Prakhar Agnihotri

Manas Mishra

Creative

Aniruddh Mukherjee

Shalini Raman

Vasabdatta Sen

Malvika Menon

Social Media

Indranil Sarkar

Prajwal Bhat

Alaka Padinjatel Shaji

Anirban Paul

Aniruddh Mukherjee

Ankit Singh

Bhuma Meghana

Divya Kilikar

Karthik Rajagopal

Malvika Menon

Manas Mishra

Medha Jha

Nadia Narayanan

Neha Nandakumar

Padma Chelikani

Rahul Menon

Rakshan Kalmady

Rounak Bose

Shalini Raman

Sharanam Shetty

Vasabdatta Sen